Rozkład dnia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00
6.00 - 8.00
 • schodzenie się dzieci,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • zabawy w małych zespołach,
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki.

8.30 – śniadanie
9.00 - 10.00
 • zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10.00 - 11.00
 • zabawy spontaniczne organizowane samodzielnie przez dzieci,
 • zabawy tematyczne inspirowane przez nauczyciela,
 • pobyt na powietrzu z uwzględnieniem różnych form aktywności ruchowej, spacery, wycieczki,
 • czynności porządkowe i higieniczne.

11.30 –12.00 obiad
12.00 - 13.00
 • czas relaksu, cichej zabawy, pracy indywidualnej;
 • tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci.

14.00 – podwieczorek
14.30 - 16.00
 • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie (w zależności od pory roku)
 • praca wyrównawcza w zespołach oraz z dzieckiem zdolnym i z trudnościami


Przedszkolowo.pl logo